energetikai problémák megoldása

Tájékoztató

kötelező energetikai audit elkészítéséről a nagyvállalatok esetében

Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonyság növelésére és az energiafelhasználás csökkentésére, amelyek miatt kiadták az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvet.
Az EU direktíva hazai jogba történő átültetése is megtörtént és hatályba lépett a nemzeti energiahatékonysági célkitűzések teljesítéséről szóló 2015. évi LVII. törvény (Enhat törvény), amely a hazai nagyvállalatok számára kötelezővé teszi az energetikai auditot. (Az auditálási kötelezettség alól felmentést kapnak azon nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek ISO 50001 szabvány szerinti Energiairányítási rendszerrel.)

Nagyvállalatnak minősülnek azon vállalkozások, amelyeknek 250 főnél nagyobb a foglalkoztatotti létszámuk és 50 millió EUR-nak megfelelő forintösszegnél nagyobb éves árbevételt érnek el, vagy mérlegfőösszegük meghaladja a 43 millió EUR-nak megfelelő forintösszeget.

Az energetikai audit, illetve a rendszertanúsítás jogszabályi határideje 2015. december 5-e volt, azonban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), mint eljáró hatóság nem állapít meg bírságot az auditálási kötelezettség elmulasztása miatt 2016. december 31-ig. 2016. december 31-től kezdve a kivethető bírság mértéke a nagyvállalat nettó árbevételétől függően akár 10 millió Ft is lehet.
Ugyanakkor az Enhat törvény 2015. december 26-i módosulása szerint a nagyvállalatoknak minden év június 30-áig regisztrálniuk kell a MEKH honlapján kialakított felületen (2016-ban ez a dátum január 20-a volt.). A regisztráció elmulasztása esetén a nagyvállalat akár egymilliós bírsággal is sújtható.

Az energetikai audit alatt olyan meghatározott módszerrel végzett eljárást kell érteni, amelynek célja megfelelő ismeretek gyűjtése valamely épület vagy épületcsoport, ipari vagy kereskedelmi művelet vagy létesítmény, illetve magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljáról, továbbá amely meghatározza és számszerűsíti a költséghatékony energia-megtakarítási lehetőségeket, és beszámol az eredményekről.
Az energetikai auditokat az MSZ EN 16247 szabványsorozatban foglalt alkalmazási területeken, a megadott minőségi követelményeknek megfelelően, folyamatelemek és audit módszerek szerint kell elvégeztetni arra jogosítvánnyal rendelkező auditor személlyel vagy auditori szervezettel, akik a MEKH honlapján szereplő névjegyzékben megtalálhatók.
Az energetikai auditnak legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatároznia intézkedéseket:
beruházást nem igénylő (egyszerű),
támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költség-optimális),
jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes).

Ismereteink szerint az Önök vállalata nagyvállalatnak minősül és energetikai audit elkészítésére (vagy ISO 50001 Energiairányítási rendszer működtetésére) kötelezett, ezért szeretnénk felajánlani segítségünket a Enhat törvényben foglaltaknak való megfelelés érdekében.

Kérjük, ne habozzon keresni bennünket, hogy a részletekről személyesen is egyeztethessünk